Goirlese reuzin en Rielse reus in folkloristische stoet Zelzate (GB 17-08-2022)

Elk jaar zijn er begin augustus in de wijk De Katte in het Belgische Zelzate de Katse Feesten. Er vinden gedurende vijf dagen diverse muzikale optreden, kermis, rommelmarkt  en andere activiteiten, zoals een folkloristische stoet plaats. De Folkloristische stoet  van zondag 7 augustus jl.  werd  voor de 61ste keer gehouden. Naast  23 Belgische reuzen en reuzinnen namen reus Toon mee `t vèèreke en reuzin Johanna  Abcovia deel aan de optocht. Gedurende  ruim twee en een half uur  trok de stoet door een aantal straten van de wijk. Aan de reacties van het talrijke publiek langs de lange route was te merken dat men  zeer genoot van de folkloristische optocht.

Activiteiten Reuzengilde Goirle en Riel

Dit jaar nemen we met reus en reuzin nog deel aan de volgende activiteiten.

Op zondag 21 augustus staan de Goirlese reuzin en de Rielse reus opgesteld bij  restaurant de Hooikar in Gilze om daar de doorkomst van de Vuelta wielerkoers op te luisteren.

Op zondag 25 september sluiten we het seizoen 2022 af met onze deelname aan de Reuzenoptocht in Lokeren (België).

Reuzenoptocht Goirle 2023

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel is bezig om op 17 september 2023 de tweede Goirlese Reuzenoptocht te organiseren.  Ons streven is 30 – 40 reuzen en reuzinnen rond te laten trekken door het centrum van Goirle, begeleid door verschillende muziekgroepen. We hebben al een aantal reuzen en reuzinnen op ons lijstje staan voor deelname aan de Reuzenoptocht. Evenals na afloop van de Reuzenoptocht 2018 sluiten we de Reuzenoptocht 2023 af met een flitsend  optreden van een bekende band.
Wij zijn druk doende om met subsidies en sponsoring de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. Inmiddels zijn de eerste toezeggingen binnen gekomen. Begin september a.s. moet duidelijk zijn of de optocht financieel rond te krijgen is en Goirle en Riel uit kunnen zien naar opnieuw een schitterende Reuzenoptocht.

Vriend van de Goirlese reuzin en de Rielse reus

Reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke hebben inmiddels aan 24 (reuzen)optochten in Nederland en België deelgenomen. Daarnaast hebben zij 11 evenementen in onze gemeente en daarbuiten opgeluisterd. Reuzin en reus symboliseren de identiteit van de Rielse en Goirlese gemeenschap. Het zou reuze fijn zijn als iedereen die de Goirlese reuzin en de Rielse reus een warm hart toedraagt, Vriend  van hen wordt. Voor € 2,50 per maand bent u Vriend. U kunt u aanmelden bij Mathieu van den Tillaart via e-mail m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl  of secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl.  U kunt ook bellen naar 013 5346700.

Kijk voor informatie eens op onze Facebookpagina  en op: www.reuzengildegoirle-riel.nl om de ontwikkelingen rond reus en reuzin te volgen. In het Goirles Belang blijven wij u regelmatig  informeren.

Ook geven wij periodiek een ReuzenNieuwsbrief uit, waarvoor u zich kunt aanmelden op de hierboven vermelde e-mailadressen.

Mathieu van den Tillaart, Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel

Goirlese reuzin en Rielse reus in Feestparade Puurs ( Goirles Belang 13-07-2022)

De gemeente Puurs – Sint-Amands, gelegen tussen Antwerpen en Brussel, organiseerde op 3 juli jl. een grote Feestparade én een reuzenoptocht. Dit ter gelegenheid van het 730 jarig bestaan van Puurs. De Feestparade bestond uit een optocht, waarin belangrijke personen uit de historie van Puurs werden uitgebeeld. Aan de Reuzenstoet namen 59 reuzen en reuzinnen deel uit België en Nederland. De Feestparade was een prachtig evenement, waarin veel energie en tijd is gestoken.  

De Reuzenstoet trok heel veel later rond dan gepland omdat de groepen in de Feestparade vaak stilstonden en de  stoet daardoor erg veel tijd in beslag nam. Feestparade en Reuzenstoet trokken erg veel bekijks, in vele straten stond het publiek rijen dik en er werd volop geapplaudisseerd. In Puurs-Sint Amands hebben de Goirlese reuzin en de Rielse reus weer gezorgd voor een reusachtige promotie van Goirle en Riel. De grote belangstelling voor Reuzenoptochten laat zien dat de reuzencultuur leeft. Het is schitterend om al die reuzen en reuzinnen voorbij te zien komen.

De volgende Reuzenoptocht voor reus Toon mee `t vèèreke en reuzin Johanna Abcovia is op zondag

7 augustus in Zelzate (België).

Reuzenoptocht Goirle 2023

Zoals eerder gemeld organiseert  Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel op 17 september 2023 de 2e Goirlese Reuzenoptocht.  Noteer dit alvast in uw agenda!

Wij streven ernaar  30 – 40 reuzen en reuzinnen rond laten trekken door het centrum van Goirle, begeleid door verschillende muziekgroepen.We sluiten de dag  af met een flitsend  optreden van een bekende band.

Wij zijn druk bezig om met subsidies en sponsoring de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. Inmiddels zijn de eerste toezeggingen binnen gekomen. Begin september a.s. moet duidelijk zijn of de optocht financieel rond te krijgen is en Goirle en Riel uit kunnen zien naar opnieuw een schitterende Reuzenoptocht.

Vriend van de Goirlese reuzin en de Rielse reus

Reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke hebben inmiddels aan 23 (reuzen)optochten in Nederland en België deelgenomen. Daarnaast hebben zij 11 evenementen in onze gemeente en daarbuiten opgeluisterd. Reuzin en reus symboliseren de identiteit van de Rielse en Goirlese gemeenschap. Het zou reuze fijn zijn als iedereen die de Goirlese reuzin en de Rielse reus een warm hart toedraagt, Vriend  van hen wordt. Voor € 2,50 per maand bent u Vriend. U kunt u aanmelden bij Mathieu van den Tillaart via e-mail m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl  of secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl.  U kunt ook bellen naar 013 5346700.

Kijk voor informatie eens op onze Facebookpagina  en op: www.reuzengildegoirle-riel.nl om de ontwikkelingen rond reus en reuzin te volgen. In het Goirles Belang blijven wij u regelmatig  informeren.

Ook geven wij periodiek een ReuzenNieuwsbrief uit, waarvoor u zich kunt aanmelden op de hierboven vermelde e-mailadressen.

Mathieu van den Tillaart,

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel

Goirlese reuzin en Rielse reus in Gilze en in Bergse reuzenoptocht (Goirles Belang 29-06-2022)

Ondanks het niet doorgaan van de Reuzenommegang in Zottegem (België) is Reuzengilde Goirle en Riel de afgelopen maanden weer reuze actief geweest.  De optocht in Zottegem op 1e Pinksterdag  werd  vanwege de zeer slechte weersomstandigheden afgelast en tot volgend jaar uitgesteld.

Gilze

Op 2e Pinksterdag ging Reuzengilde Goirle en Riel naar Gilze voor de opening van het Bisschop de Vetplein. Vanuit ieder van de 5 straten die uitkomen op het historische plein trok een reus of reuzin naar het plein. Het waren reuzin Gullemoei van Gilze, reus Peer Paorel van Oisterwijk, reus Contios van Kontich (België), reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke. Ondanks het regenachtige weer waren veel Gilzenaren aanwezig bij het evenement. gekomen. Aan gastvrouwe, reuzin Gullemoei boden de andere reuzen geschenken aan. Reus Contios verrichtte de symbolische openingshandeling en daarmee werd het Bisschop de Vetplein reusachtig geopend. Vanwege het slechte weer moest een deel van de activiteiten helaas worden afgelast.

Reuzenoptocht Bergen op Zoom

Op zondag 19 juni jl. namen reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke deel  aan de grote internationale Reuzenoptocht van Bergen op Zoom. De stad organiseert eens in de vijf jaar een Reuzenoptocht.  Begeleid door verschillende muziekgezelschappen trokken 49 prachtige reuzen en reuzinnen uit Nederland, België, Frankrijk en Spanje rond in de zonovergoten straten van de eeuwenoude stad.  Rijen dik stonden de toeschouwers die een indrukwekkende, kleurrijke stoet voorbij zagen komen. De reuzendans na afloop  van de optocht kon vanwege naderende regenbuien jammer genoeg geen doorgang vinden. Toch kijken we terug op een geslaagd optreden van onze reus en reuzin, die weer voor een mooie promotie van Goirle en Riel hebben gezorgd.

Vriend van de Goirlese reuzin en de Rielse reus

Reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke hebben inmiddels aan 22 (reuzen)optochten in Nederland en België deelgenomen. Daarnaast hebben zij 11 evenementen in onze gemeente en daarbuiten opgeluisterd.  Reuzin en reus symboliseren de identiteit van de Rielse en Goirlese gemeenschap.  Zij hebben graag veel vrienden om zich heen. Het zou reuze fijn zijn als iedereen die de Goirlese reuzin en de Rielse reus een warm hart toedraagt, Vriend  van hen wordt. Voor € 2,50 per maand bent u Vriend. U kunt u aanmelden bij Mathieu van den Tillaart via e-mail m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl  of secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl.  U kunt ook bellen naar 013 5346700.

Kijk voor informatie eens op onze Facebookpagina  en op onze website: www.reuzengildegoirle-riel.nl om de ontwikkelingen rond reus en reuzin te volgen. Ook in het Goirles Belang blijven wij u regelmatig over hen informeren.

Ook geven wij periodiek een ReuzenNieuwsbrief uit, waarvoor u zich kunt aanmelden op de hierboven vermelde e-mailadressen.

Mathieu van den Tillaart,

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel

Goirlese reuzin en Rielse reus bij inschrijving en doop Aarlese reuzen (Goirles Belang 20-04-2022)

Onder grote belangstelling van de inwoners van Aarle-Rixtel  vond op zondag 10 april jl de presentatie plaats van de Aarlese reuzen Boel en Nölle. Dat gebeurde in het gebouw van de voormalige Klokkengieterij Petit & Fritsen. De nieuwe reuzen werden uit het dorp opgehaald onder begeleiding van de Goez Hool band. Nadat ze in de grote hal van de Klokkengieterij waren gearriveerd, werden ze daar pontificaal in het midden opgesteld. Vervolgens namen de plechtigheden rond de inschrijving en de doop een aanvang.  Burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek tekende een oorkonde en schreef Boel en Nölle daarmee officieel in het bevolkingsregister in. Daarna werden beide reuzen op ludieke wijze gedoopt door diaken Ton Scheepens. Het gewijde doopwater bestond uit water uit de kapel, water uit de Aa en jenever. Reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke waren daarbij peter en meter van reus Boel. Reuzin Ermelindis van Moergestel en reus Peer Paorel van Oisterwijk traden op als doopgetuigen van reus Nölle. Verder waren de Haarense reuzin Ariaoneke, reuzin Heukelomse Mie, reus Jas de Keistamper van Boxtel en de Liempdse reuzin Hanna mi de moor aanwezig bij het feestelijk gebeuren.

Reuzengilde Goirle en Riel bood als doopgeschenk een doopkaars en een pakket met Rielse en Goirlese lekkernijen aan het Aarlese Reuzengilde aan. Onze burgemeester Mark van Stapperhoef overhandigde het cadeau met lekkernijen en sprak daarbij enkele gloedvolle woorden.

Na het officiële gedeelte werd de middag uitbundig voortgezet met een drankje en met muzikale optredens van de Boel Nölle band en Aarlese volksmuziekgroep Binderin.

De gemeente Laarbeek en in het bijzonder Aarle-Rixtel zijn verrijkt met 2 prachtige giganten. Voor de Nederlandse reuzencultuur zijn Boel en Nölle een geweldige aanwinst.

Vriend van de Goirlese reuzin en de Rielse reus

Reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke hebben inmiddels aan 21 (reuzen)optochten in Nederland en België deelgenomen. Daarnaast hebben zij 10 evenementen in onze gemeente opgeluisterd.  Reuzin en reus symboliseren de identiteit van de Rielse en Goirlese gemeenschap.  Zij hebben graag veel vrienden om zich heen. Het zou reuze fijn zijn als iedereen die de Goirlese reuzin en de Rielse reus een warm hart toedraagt, Vriend  van hen wordt. Voor € 2,50 per maand bent u Vriend. U kunt u aanmelden bij Mathieu van den Tillaart via e-mail m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl  of secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl.  U kunt ook bellen naar 013 5346700.

Kijk voor informatie eens op onze Facebookpagina  en op onze website: www.reuzengildegoirle-riel.nl om de ontwikkelingen rond reus en reuzin te volgen. Ook in het Goirles Belang blijven wij u regelmatig informeren.

Mathieu van den Tillaart,

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel

Goirlese reuzin en Rielse reus in tv-serie

Op  maandag 5 oktober jl. heeft Reuzengilde Goirle en Riel reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke naar een filmstudio in Soesterberg gebracht. Nadat ze negatief op corona waren getest, werden reus en reuzin verwelkomd  en toegelaten op de filmset. Zij blijven daar ruim een week voor  filmopnamen voor een vierdelige tv-serie die in opdracht van de VPRO wordt gemaakt door filmmaker Pieter Kuijpers. De dramaserie gaat over de IRA-aanslagen in 1988 en 1990 in Limburg. Bij de aanslag in Roermond op 27 mei  1990 werden vier Australische toeristen neergeschoten, waarbij twee van hen werden gedood
(meer informatie hierover op Wikipedia).

Toon en Johanna in De Balzaal in het officierscasino in Soesterberg ze wachten op de opname.

Een voormalig officierscasino in Soesterberg  is omgevormd tot een tijdelijke filmstudio, waarin een decor van een politiebureau uit die tijd is nagebouwd. In dit politiebureau fungeren de Goirlese reuzin en de Rielse reus als achtergrond in een aantal specifieke filmopnamen. Dat doen ze samen met de Roermondse reus, de reus van Oisterwijk en de reuzinnen van Moergestel en Heukelom. 
Naar verwachting wordt de tv-serie eind volgend jaar uitgezonden.

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus hebben wij eerder alle activiteiten van 2020 moeten afgelasten. Des te plezieriger voor ons Reuzengilde dat we dit jaar toch nog een evenement hebben  met reus en reuzin. Met deze activiteit hebben reus
Toon mee `t vèèreke en reuzin Johanna Abcovia  Riel en Goirle in ieder geval weer goed op de kaart gezet.
Ook vinden wij het bijzonder dat de Goirlese reuzin en de Rielse reus gevraagd zijn voor een televisieserie, gemaakt door een gerenommeerd regisseur. Dit eerste optreden in een televisieserie smaakt ongetwijfeld naar meer. Wellicht worden de reuzin van Goirle en de reus van Riel nog eens echte filmsterren!

Vriend van de Goirlese reuzin en de Rielse reus

Reuzin en reus symboliseren de identiteit van de Rielse en Goirlese gemeenschap. Zij hebben  graag veel vrienden om zich heen. Het zou reuze fijn zijn als iedereen die de hen een warm hart toedraagt, Vriend  wordt van Johanna Abcovia en Toon mee `t vèèreke. Voor  € 2,50 per maand bent u Vriend. Verschillende mensen zijn nu al voorgegaan! U kunt zich aanmelden bij Mathieu van den Tillaart via e-mail m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl of secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl. U kunt ook te bellen naar 013 5346700.

Kijk ook eens op onze site www.reuzengildegoirle-riel.nl  en op Facebook om de ontwikkelingen rond de reus en de reuzin te volgen. In het Goirles Belang blijven wij u regelmatig informeren over de reuzin van Goirle en de reus van Riel.

Mathieu van den Tillaart,
Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel