Presentatie over reuzentraditie en reuzencultuur

“Geschiedenis van de reuzentraditie in de Nederlanden”

Woensdag  23 oktober 2019

Aanvang 19.30 uur in CC Jan van

Besouw, zaal  1.010

Onder auspiciën van  Reuzengilde Goirle en Riel verzorgt Marcel Dumon een powerpointpresentatie over het ontstaan en de betekenis van de reuzentraditie en de verspreiding van de reuzentraditie en reuzencultuur over de wereld. In de presentatie gaat hij ook in op de invloed van de katholieke kerk op de reuzentraditie. De presentatie wordt opgeluisterd met veel foto’s.

Marcel Dumon is afgevaardigde voor de provincie Limburg van Reuzen in Vlaanderen, de koepelvereniging van Vlaamse reuzenorganisaties. Hij is ook zeer actief in het Reuzengilde Bolderberg in Heusen-Zolder.

Reuzen en reuzinnen behoren tot het immaterieel (cultureel) erfgoed en bestaan al eeuwen. De reuzencultuur komt voort uit een eeuwenoude traditie. In de Bijbel wordt verhaald over de reus Goliath. In de Griekse mythologie komen reuzen voor zoals de Cyclopen en Atlas die de wereld draagt. In de Middeleeuwen werden in processies reuzen in de vorm van grote poppen meegevoerd. Ze stelden Bijbelse figuren of heiligen voor. Zo kon het ongeletterde publiek  van hun bestaan kennisnemen. Ook werden in die tijd  reuzen op stadswallen geplaatst ter bescherming van de stad en om aanvallers af te schrikken. Tijdens de Franse revolutie werden veel reuzen vernietigd. Later keerden ze terug in dorpen en steden, maar met een andere rol en betekenis en verbeelden reuzen en reuzinnen vaak figuren uit de buurt of streek.

De toegang tot deze interessante presentatie is GRATIS. Wel is het gewenst u voor de presentatie aan te melden via m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl

“Geschiedenis van de reuzentraditie in de Nederlanden”

Gôolse Reuzenoptocht, een grandioos succes!

dsc_6091

Rijen dik stonden toeschouwers op zondag 7 oktober 2018 langs de optochtroute. Ze zagen 31 reuzen en reuzinnen uit Brabant, Limburg, Vlaanderen en Wallonië met hun muziekgroepen door het centrum van Goirle trekken. De reuzen en reuzinnen kregen

veel enthousiaste reacties uit het publiek en volop applaus. Veel kinderen deden mee aan de Reuzenspeurtocht en aan reuzen tekenen.

Na afloop van de schitterende Reuzenoptocht was er een Reuzendans op het Kloosterplein die veel bekijks trok.

 

 

 

002_goirle_reuzenoptocht

13

 

 

 

 

 

De Goirlese Reuzenoptocht komt er aan! (5)

_dsc6396Zondag 7 oktober 2018 nadert snel! Dan zijn er voor het eerst in de geschiedenis van Goirle een groot aantal  reuzen te zien.  Stichting Culturele Manifestaties Goirle/ Reuzengilde Goirle en Riel laat 32 reuzen, reuzinnen, begeleid door diverse muziekgroepen, rondtrekken door het centrum. Het is een internationale Reuzenoptocht met giganten afkomstig uit Brabant, Limburg, Vlaanderen en Wallonië.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE REUZENOPTOCHT

–  rond 13.45 uur vertrekt de Reuzenoptocht vanaf het Havep-terrein en trekt in een kleurrijke stoet door het Goirlese centrum;
–  optochtroute: Bergstraat,  Tilburgseweg,  Dwarsstraat, Koudepad,  Oude Kerkstraat, Thomas van Diessenstraat,  Kloosterstraat,  Dwarsstraat, Tilburgseweg, Kloosterplein;
–  na afloop van de Reuzenoptocht staan de  reuzen en reuzinnen opgesteld  op het Kloosterplein en directe omgeving.

Ter gelegenheid van de Reuzenoptocht  wordt een mooie glossy uitgebracht, die eind september huis aan huis  wordt verspreid.

ACTIVITEITEN OP HET KLOOSTERPLEIN

–  voor en tijdens de Reuzenoptocht treden Memory Lane en Back in Time op;
–  kinderen kunnen meedoen met reuzen tekenen. Voor de mooiste tekeningen zijn er leuke prijzen;
–  kinderen kunnen deelnemen aan een Reuzenspeurtocht en krijgen dan een leuke attentie;
–  voor kinderen worden reuzenverhalen  verteld;
–  reuzendans van reuzen en reuzinnen;
–  gasterij De Commanderie verzorgt eten en drinken.

De festiviteiten worden afgesloten  met een spetterend optreden van Ogham.

De Goirlese eetgelegenheden Casa di Renzo, Blauw, Flanders  en Mozes serveren een “reuzen hap”. Alles bij elkaar wordt het een bijzonder Bourgondisch festijn!

 

GOIRLESE REUZIN EN RIELSE REUS IN ROERMOND

Reus Toon mee `t vèèreke en reuzin Johanna Abcovia namen zondag 9 september jl. deel aan een grote historische optocht aldaar. Prachtig uitgedoste vorsten met hun hofhouding, ruiters met jachthonden, schutterijen, vendelzwaaiers, muziekgezelschappen en tientallen reuzen trokken voorbij in het centrum van Roermond. Rijen dik stonden de toeschouwers langs de route, naar schatting meer dan 30.000.

Het was een feestelijke historische dag, waar Johanna Abcovia  en Toon mee `t vèèreke  Goirle en Riel weer reusachtig op de kaart hebben gezet.

VRIEND VAN DE GOIRLESE REUZIN EN DE RIELSE REUS

Draagt u de reuzin en de reus een warm hart toe, wordt dan Vriend van hen. Dat kan al voor € 2,50 per maand. Verschillende mensen zijn nu al voorgegaan!  U kunt zich aanmelden via e-mail m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl of door te bellen naar 013 5346700.

Kijk voor informatie eens op onze Facebook pagina en op onze geactualiseerde site www.reuzengildegoirle-riel.nl

Mathieu van den Tillaart
Stichting Culturele Manifestaties Goirle/ Reuzengilde Goirle en Riel

De Goirlese Reuzenoptocht komt er aan! (4)

De voorbereiding van de eerste Goirlese Reuzenoptocht ooit  op zondagmiddag 7 oktober 2018 is in volle gang.affiche Stichting Culturele Manifestaties Goirle/ Reuzengilde Goirle en Riel  is stevig bezig de reuzenoptocht  definitief vorm en inhoud te geven. Het wordt  een grote, internationale Reuzenoptocht.  De Goirlese reuzin Johanna Abcovia  en de Rielse reus Toon mee ’t vèèreke  zullen  gastvrouw en gastheer zijn van de deelnemende reuzen en reuzinnen. 

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE REUZENOPTOCHT
– 32 reuzen, reuzinnen en reusjes, begeleid door diverse muziekgroepen, trekken rond;
–  de deelnemende reuzen en reuzinnen zijn afkomstig uit Brabant, Limburg, Vlaanderen en Wallonië;
–  de reuzen en reuzinnen worden vanaf 10.00 uur opgebouwd op het Havep-terrein aan de Bergstraat;
–  rond 13.45 uur vertrekt de Reuzenoptocht vanaf het Havep-terrein en trekt dan in een kleurrijke en imposante stoet door het Goirlese centrum;
–  route van de optocht: Bergstraat,  Tilburgseweg,  Dwarsstraat, Koudepad,  Oude Kerkstraat, Thomas van Diessenstraat,  Kloosterstraat,  Dwarsstraat,  Tilburgseweg, Kloosterplein;
–  de route is circa 2 kilometer. Dit betekent dat de laatste reus/reuzin naar inschatting tussen 15.30 uur en 16.00 uur op het Kloosterplein zal aankomen;
–  na afloop van de Reuzenoptocht staan de deelnemende reuzen en reuzinnen enige tijd opgesteld op het Kloosterplein of directe omgeving. Enkele reuzen en reuzinnen voeren daar dan een reuzendans uit.

Ter gelegenheid van de Reuzenoptocht Goirle wordt een mooie glossy uitgebracht, die  in een oplage van 20.000 zal worden verspreid.

De eerste Goirlese Reuzenoptocht vindt plaats vijftig jaar na de laatste Sint Jansstoet van 1968. Mis de Reuzenoptocht niet. Noteer 7 oktober 2018 alvast in uw agenda!

ACTIVITEITEN OP HET KLOOSTERPLEIN
Op het Kloosterplein en directe omgeving zal het op 7 oktober bruisen van de activiteiten:
–  voor en tijdens de Reuzenoptocht treden discoshow Memory Lane en de band Back in Time op;
–  kinderen kunnen meedoen met reuzen tekenen. De tekenactiviteiten worden begeleid door leden van Atelier ’78. Voor de mooiste tekeningen zijn er leuke prijzen beschikbaar. De tekeningen worden beoordeeld  door een jury van leden van de jeugdgemeenteraad;
–  kinderen kunnen deelnemen aan een Reuzenspeurtocht: antwoorden achterhalen op vragen over de reuzen en reuzinnen in de optocht. Kinderen die meedoen krijgen een leuke attentie;
–  voor kinderen worden verhalen over reuzen verteld;
–  reuzendans van een aantal reuzen en reuzinnen. Erg leuk om hen te zien dansen!;
–  gasterij De Commanderie verzorgt eten en drinken;
–  momenteel wordt met een aantal Goirlese restaurants bekeken of het haalbaar is gerechten van streekproducten te presenteren.

De festiviteiten worden afgesloten  met een spetterend optreden van de welbekende band Ogham.
Alles bij elkaar zal het een bijzonder Bourgondisch festijn worden.

SCHITTEREND SCHOUWSPEL
De Reuzenoptocht biedt een geweldig schouwspel en veel kijkplezier voor de inwoners van Goirle en Riel en iedereen uit de verre omgeving. Zij zullen een prachtige stoet van kleurrijke reuzen en reuzinnen, begeleid door diverse muziekgroepen, aan zich voorbij zien trekken. Tevens brengt Stichting Culturele Manifestaties Goirle/ Reuzengilde Goirle en Riel  met dit evenement de reuzencultuur en de traditie van reuzenoptochten onder de aandacht van de toeschouwers.

Wij beogen van de Reuzenoptocht in Goirle een traditie te maken, waarin om de 5 jaar een Reuzenoptocht door Goirle trekt.

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/ Reuzengilde Goirle en Riel weet zich gesteund, ook in financiële zin, door de gemeente Goirle, die de Reuzenoptocht ziet als een vernieuwend project met een bijzondere kwaliteit.

In het Goirles Belang, op onze Facebook pagina en op onze geactualiseerde website www.reuzengildegoirle-riel.nl  informeren  wij u de komende tijd verder over de ontwikkelingen rond de eerste Goirlese Reuzenoptocht.

GOIRLESE REUZIN EN RIELSE REUS IN WENDUINE EN IN REUZENPARADE TILBURG20180707_063_wenduine
Reus Toon mee `t vèèreke en reuzin Johanna Abcovia namen zaterdagavond  7 juli jl. deel aan de grote Reuzenstoet in Wenduine (West Vlaanderen). Onder grote belangstelling trokken meer dan 50 giganten met hun begeleiders en muziekgezelschappen door de zonnige straten van het stadje aan de Belgische kust. De kleurrijke optocht was circa 3 kilometer lang, begon om 20.30 uur en eindigde om 22.30 uur.  

Op zondagmiddag 29 juli, de laatste zondag van de Tilburgse Kermis werd evenals vorig jaar een

 Reuzenparade in het centrum van de stad gehouden. De kleinschalige, maar mooie optocht trok deels langs de kermisattracties. Het was evenals in 2017 een leuke en plezierige Reuzenparade.

Zowel in Wenduine als in Tilburg waren de Goirlese reuzin en de Rielse reus weer reusachtige ambassadeurs van Goirle en Riel.

DEELNAME AAN REUZENOPTOCHTEN EN EVENEMENTEN IN 2018
Naast deelname aan de grote , internationale Reuzenoptocht van Goirle nemen de reus van Riel en de reuzin van Goirle dit jaar nog deel aan de volgende evenementen:
–  zondag 9 september, Roermond.  Voor de  7e keer trekt  een historische optocht als een kleurrijk lint door de straten van het historische centrum. Reuzen zullen in deze optocht een prominente rol spelen;
–  zondag 16 september, Bergen op Zoom. Hier vindt dan de Stoet der Stoeten plaats, een grote presentatie van alle lopende cultuur in Noord- Brabant en Belgisch Brabant. Onder lopende cultuur vallen verschillende cultuurelementen zoals gilden, harmonieën, reuzen, straattheater.

VRIEND VAN DE GOIRLESE REUZIN EN DE RIELSE REUS
Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel zet zich in voor het beheer en het voortbestaan van de reuzin van Goirle en de reus van Riel en voor het behoud van de reuzencultuur.

Draagt u de reuzin en de reus een warm hart toe, wordt dan Vriend van Johanna Abcovia en Toon mee `t vèèreke. U bent al vriend voor € 2,50 per maand. Verschillende mensen zijn nu al voorgegaan!

U kunt zich aanmelden via e-mail m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl of door te bellen naar 013 5346700.

Kijk voor informatie eens op onze Facebook pagina en op onze geactualiseerde site www.reuzengildegoirle-riel.nl

Mathieu van den Tillaart

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/ Reuzengilde Goirle en Riel