Corona (ode aan..)

De Goirlese en Rielse reus prijkten statig en fier in het gemeentehuis alhier.
De lente kondigde zich aan, ze moesten van het gemeentehuis vandaan.
Met het zicht op verschillende mooie tochten in de omtrek en ver daar buiten.
Lieten ze zich zonder protest in hun kisten sluiten.
Bovendien hing er een lustrum in de lucht en voor feesten zijn reuzen niet beducht.
Met een glimlach zagen ze het deksel al hun licht ontnemen, de wetenschap dat ze straks weer vol in de schijnwerpers zouden staan, deed hen berusten in dit tijdelijke onzichtbare bestaan.

De wereld draaide door.

Vanuit het verre China kwam Corona op bezoek, een virus qua grootte in schril contrast met onze giganten maar ook hele kleine organismen weten van wanten.
Binnen korte tijd lag de hele wereld lam en vermoordde mensen, hun plannen en hun wensen.
De reuzen in de gezondheidszorg stonden op en hielpen er talloze Corona zieken weer bovenop.

En de Corona?

Die ettert door en frustreert nog lange tijd ons bestaan.
Niet alleen onze reuzen,
we zitten allemaal in een lock down.
En al is die van ons intelligent, we snakken naar een end!
Reikhalzend zien we uit naar terras, theater, concert en veel meer.
En ook een reuzenoptocht, kan dan weer!
Johanna, Toon schik nog even in dit lot.
De deksel gaat zeker weer van het slot.
houd nog even vol!
Uiteindelijk gaan jullie ook weer aan de rol!!

@

Presentatie over reuzentraditie en reuzencultuur

“Geschiedenis van de reuzentraditie in de Nederlanden”

Woensdag  23 oktober 2019

Aanvang 19.30 uur in CC Jan van

Besouw, zaal  1.010

Onder auspiciën van  Reuzengilde Goirle en Riel verzorgt Marcel Dumon een powerpointpresentatie over het ontstaan en de betekenis van de reuzentraditie en de verspreiding van de reuzentraditie en reuzencultuur over de wereld. In de presentatie gaat hij ook in op de invloed van de katholieke kerk op de reuzentraditie. De presentatie wordt opgeluisterd met veel foto’s.

Marcel Dumon is afgevaardigde voor de provincie Limburg van Reuzen in Vlaanderen, de koepelvereniging van Vlaamse reuzenorganisaties. Hij is ook zeer actief in het Reuzengilde Bolderberg in Heusen-Zolder.

Reuzen en reuzinnen behoren tot het immaterieel (cultureel) erfgoed en bestaan al eeuwen. De reuzencultuur komt voort uit een eeuwenoude traditie. In de Bijbel wordt verhaald over de reus Goliath. In de Griekse mythologie komen reuzen voor zoals de Cyclopen en Atlas die de wereld draagt. In de Middeleeuwen werden in processies reuzen in de vorm van grote poppen meegevoerd. Ze stelden Bijbelse figuren of heiligen voor. Zo kon het ongeletterde publiek  van hun bestaan kennisnemen. Ook werden in die tijd  reuzen op stadswallen geplaatst ter bescherming van de stad en om aanvallers af te schrikken. Tijdens de Franse revolutie werden veel reuzen vernietigd. Later keerden ze terug in dorpen en steden, maar met een andere rol en betekenis en verbeelden reuzen en reuzinnen vaak figuren uit de buurt of streek.

De toegang tot deze interessante presentatie is GRATIS. Wel is het gewenst u voor de presentatie aan te melden via m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl

“Geschiedenis van de reuzentraditie in de Nederlanden”

Gôolse Reuzenoptocht, een grandioos succes!

dsc_6091

Rijen dik stonden toeschouwers op zondag 7 oktober 2018 langs de optochtroute. Ze zagen 31 reuzen en reuzinnen uit Brabant, Limburg, Vlaanderen en Wallonië met hun muziekgroepen door het centrum van Goirle trekken. De reuzen en reuzinnen kregen

veel enthousiaste reacties uit het publiek en volop applaus. Veel kinderen deden mee aan de Reuzenspeurtocht en aan reuzen tekenen.

Na afloop van de schitterende Reuzenoptocht was er een Reuzendans op het Kloosterplein die veel bekijks trok.

 

 

 

002_goirle_reuzenoptocht

13