Activiteiten 2017

Toon mee t`vèèreke en Johanna Abcovia  hebben een schitterend seizoen van optredens achter de reuzenrug. Zij  luisterden Koningsdag 2017 in Tilburg op en gaven acte de présence bij Gôols Goud in Beweging. Ze trokken rond in de Kermisreuzenoptocht van Tilburg en in de grote internationale reuzenoptocht van Bergen op Zoom. Ook namen ze met veel succes deel aan de Belgische reuzen- optochten in Puurs, Bokrijk, Deurne (Antwerpen) en Lokeren.

Evenals in 2016 hebben de reus en de reuzin zich in 2017 aan heel veel mensen laten zien en wijd en zijd gezorgd voor mooie promotie van Goirle en Riel.

Koningsdag 2017 in Tilburg

Gôols Goud in Beweging

Kermisreuzenoptocht van Tilburg

Bergen op Zoom (NL)

Puurs (B)

Bokrijk (B)

Deurne (Antwerpen)