Financiën en sponsoring

De reuzen zijn inmiddels gerealiseerd, opgenomen in het geboorteregister en het register der ingezetenen van de gemeente Goirle en gepresenteerd aan de bevolking in de kernen Goirle en Riel.
De ontwikkeling en bouw van Johanna Abcovia en Toon mee ’t vèèreke heeft
ca € 11.000 gekost.

De volgende sponsoren kunnen we noemen:
Gemeente Goirle,  Prins Bernard Cultuurfonds ,  Stichting Jacques de Leeuw,  Kiwanis Serviceclub Mark en Leij, en verder diverse Goirlese bedrijven en particuliere giften

Met name Peter de Jong Las- en Konstructiebedrijf BV en Van Puijenbroek Textiel hebben substantieel bijgedragen.
Het spreekt voor zich dat de stichting eenieder die bijgedragen heeft zeer erkentelijk is.

Met de instandhouding van de reuzen zijn kosten gemoeid. Uw giften, groot of klein, zijn zeer welkom.

Wordt vriend van het Reuzengilde.

Uw bijdragen zijn welkom op
NL53 RBRB 0695 3507 57.

Jaarrekening 2023