Foto’s

Aan de bouw van Johanna Abcovia en Toon méé `t vèèreke hebben heel wat handen gewerkt om tot het uiteindelijk resultaat te komen. In de diavoorstelling ziet u een kort overzicht. In de andere menu’s ziet u de feestelijk inschrijving van de reuzen in het bevolkingsregister in de gemeente Goirle en een jaaroverzicht van de activiteiten waar Johanna Abcovia en Toon méé `t vèèreke aan hebben deelgenomen.