Goirlese reuzin en de Rielse reus trekken er weer op uit (artikel Goirles Belang 10-04-2024)

Het boeiend reuzenjaar 2023 met als hoogtepunt de grote internationale Goirlese Reuzenoptocht van 17 september 2023 ligt al weer enige tijd achter ons.  Na een welverdiende rustperiode van reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke  begint voor Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel het reuzenseizoen 2024. Met de deelname aan verschillende evenementen en optochten brengen reus en reuzin de reuzencultuur en de traditie van reuzenstoeten onder de aandacht. Tevens bieden rondtrekkende reuzen  een kleurrijk schouwspel voor veel toeschouwers. Reuzin en  reus  zetten Goirle en Riel weer prominent op de kaart in binnen- en buitenland. Daarnaast  is het deelnemen aan optochten en evenementen  een erg leuke activiteit. Wanneer u ook eens  met ons mee wilt voor een gezellig dagje uit, meldt u dan aan bij Mathieu van den Tillaart via e-mail secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl of door te bellen naar 013 5346700.

Reuzen en reuzinnen behoren tot het immaterieel (cultureel) erfgoed. Reus Toon mee `t vèèreke en reuzin Johanna Abcovia  symboliseren de identiteit van de Rielse en Goirlese  gemeenschap.

Reuzenoptochten en evenementen 2024

Op 6 januari 2024 trokken namen de Goirlese reuzin en de Rielse reus,bekleed met lichtjes, deel aan de Sterrentocht in Tilburg. Een bijzondere ervaring om rond te trekken in deze schitterende optocht door de Tilburgse binnenstad. Wij hebben ons inmiddels aangemeld om op 6 januari 2025 weer mee te doen.

Dit jaar zijn de Goirlese reuzin en de Rielse reus  uitgenodigd voor de volgende optochten en evenementen:

  • zaterdag 27 april: Koningsdag in Riel. Reus en reuzin zijn present bij dit festijn op het dorpsplein;
  • zondag 12 mei: Internationale Folkloreoptocht in Beveren. Met andere reuzen, theater- en folkloregroepen trekken reus en reuzin rond in deze stad in Oost Vlaanderen;
  • zondag 19 mei: Reuzenoptocht van Kieldrecht, Reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke paraderen door de straten van deze deelgemeente van Beveren;
  • zaterdag 25 mei: reuzin en reus luisteren de autoshow op van autobedrijf HTS aan de Parallelweg in Goirle;
  • vrijdag 19 juli: opening van de Tilburgse kermis. Reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke doen mee aan de Reuzenparade;
  • zondag 2 juni: Reuzenfestijn Maastricht. De reus van Riel en de reuzin van Goirle nemen deel aan de 11e Internationale Reuzenoptocht in deze stad.

Vriend van de Goirlese reuzin en de Rielse reus

Reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke hebben inmiddels aan 28 (reuzen)optochten in Nederland en België deelgenomen. Daarnaast hebben zij 16 evenementen in onze gemeente en daarbuiten opgeluisterd. Reuzin en reus symboliseren de identiteit van de Rielse en Goirlese gemeenschap. Het zou reuze fijn zijn als iedereen die de Goirlese reuzin en de Rielse reus een warm hart toedraagt, Vriend  van hen wordt. Voor € 2,50 per maand bent u Vriend. U kunt zich aanmelden bij Mathieu van den Tillaart via e-mail m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl  of secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl.  U kunt ook bellen naar 013 5346700.
Kijk voor informatie eens op onze Facebookpagina  en op: www.reuzengildegoirle-riel.nl om de ontwikkelingen rond reus en reuzin te volgen. In het Goirles Belang blijven wij u regelmatig  informeren.
Ook geven wij periodiek een ReuzenNieuwsbrief uit, waarvoor u zich kunt aanmelden op de hierboven vermelde
e-mailadressen.

Mathieu van den Tillaart,

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel

Goirlese reuzin en de Rielse reus traden op in Zottegem, Goirle en Landen

Reuzengilde Goirle en Riel  trad met reuzin en reus dit jaar voor het eerst op in het Belgische Zottegem. Vorig jaar zouden reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke daar ook optreden, maar vanwege het noodweer ging dat toen niet door. Dit jaar was het op zondag 28 mei jl. prima optochtweer. In deze stad in Oost Vlaanderen zagen vele toeschouwers 9 reuzen en reuzinnen defileren door het centrum en langs de daar opgestelde attracties van de Sinksenkermis. Het was een geslaagd kleinschalig evenement, waar Reuzengilde Goirle en Riel  met veel plezier op terugkijkt.

Zondag 4 juni jl. waren reus en reuzin present op het druk bezochte Foodfestival Breehees. Ze stonden opgesteld bij de ingang van het evenement en zagen veel mensen aan zich voorbij komen.

Zondag 2 juli jl. namen de Goirlese reuzin en de Rielse reus deel aan het internationale Landense Reuzenfestival 2023. In deze Belgische stad in Vlaams-Brabant trokken een dertigtal reuzen en reuzinnen rond. Landen zelf deed mee met 12 reuzen. Uit Nederland namen naast onze reus en reuzin ook de 2 reuzen en 2 reuzenkinderen van Bergen op Zoom deel aan de optocht. Omdat er nogal steile stukken in de optocht zaten, moesten wij regelmatig flink duwen om reus en reuzin vooruit te krijgen. De publieke belangstelling langs de route van 2,8 kilometer was helaas minder groot dan we bij onze optredens in reuzenstoeten gewend zijn.

Op vrijdag 21 juli a.s. zullen Johanna Abcovia en Toon mee `t vèèreke meedoen aan de Reuzenparade  bij de opening van de Tilburgse kermis.

Met de deelname aan verschillende evenementen en optochten brengen reus en reuzin de reuzencultuur en de traditie van reuzenstoeten onder de aandacht. Tevens bieden rondtrekkende reuzen een kleurrijk schouwspel voor veel toeschouwers. Reuzin en reus zetten Goirle en Riel steeds weer prominent op de kaart in binnen- en buitenland. Daarnaast is het deelnemen aan optochten en evenementen een erg leuke activiteit.
Wanneer u ook eens met ons mee wilt voor een gezellig dagje uit, meld u dan aan bij Mathieu van den Tillaart via e-mail secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl of door te bellen naar 013 5346700.  

Internationale Goirlese Reuzenoptocht 2023
De voorbereidingen van de 2e Reuzenoptocht in Goirle vorderen  gestaag. De route van de Reuzenoptocht op zondag 17 september a.s. hebben we noodgedwongen moeten wijzigen vanwege rioleringswerk- zaamheden op de kruising Bergstraat – Parallelweg. Stichting Culturele Manifestaties Goirle/ Reuzengilde Goirle en Riel heeft de route van de optocht inmiddels aangepast. De optochtroute is nu:  Paralelleweg, Zandsschelstraat, Fabriekstraat, Doctor Ariensstraat, Bergstraat, Tilburgseweg, Dorpsstraat, Oude Kerkstraat, Thomas van Diessenstraat, Kloosterstraat, Tilburgseweg, Kloosterplein.  

Vriend van de Goirlese reuzin en de Rielse reus
Reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke hebben inmiddels aan 27 (reuzen)optochten in Nederland en België deelgenomen. Daarnaast hebben zij 15 evenementen in onze gemeente en daarbuiten opgeluisterd. Reuzin en reus symboliseren de identiteit van de Rielse en Goirlese gemeenschap. Het zou reuze fijn zijn als iedereen die de Goirlese reuzin en de Rielse reus een warm hart toedraagt, Vriend  van hen wordt. Voor € 2,50 per maand bent u Vriend. U kunt zich aanmelden bij Mathieu van den Tillaart via e-mail
m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl  of secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl.  U kunt ook bellen naar 013 5346700.  

Kijk voor informatie eens op onze Facebookpagina  en op: www.reuzengildegoirle-riel.nl om de ontwikkelingen rond reus en reuzin te volgen. In het Goirles Belang blijven wij u regelmatig  informeren. Ook geven wij periodiek een ReuzenNieuwsbrief uit, waarvoor u zich kunt aanmelden op de hierboven vermelde e-mailadressen.
Mathieu van den Tillaart, Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel