ANBI

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle – Riel is door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit betekent onder meer dat u als privé persoon een gift aan onze stichting in uw aangifte inkomstenbelasting als gewone gift kunt aftrekken boven het drempelbedrag. Dit geldt ook voor uw financiële bijdrage als Vriend van reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke. Omdat onze stichting is aangemerkt als culturele ANBI-instelling mag u uw gift of financiële bijdrage op uw aangiftebiljet met 1,25 verhogen.
Bij een “overeenkomst periodieke gift in geld”, waarbij u u vastlegt voor 5 jaar en de jaarlijkse bijdrage € 100,- of meer bedraagt, mag u altijd het bedrag op uw aangiftebiljet met 1,25 verhogen, los van het drempelbedrag. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van hun gift of financiële bijdrage als Vriend van reuzin en reus aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor meer informatie over de ANBI kunt u terecht  op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl

–  Contactgegevens
–  Doelstelling
– Jaarverslag 2023
Beleidsplan 2024 -2026
– Jaarrekening 2023
Statuten