Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In het kader hiervan heeft Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel  onderstaande privacyverklaring opgesteld:

Opgeslagen gegevens

  • van vrijwilligers van onze organisatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens;
  • van ontvangers van onze ReuzenNieuwsbrief: naam en e-mailadres;
  • van Vrienden van reus en reuzin: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en geboortedatum.

Wij gebruiken naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens van onze vrijwilligers en van Vrienden van Rielse reus en Goirlese reuzin om hen te informeren over activiteiten van de Goirlese reuzin en de Rielse reus en om hen te benaderen voor medewerking aan activiteiten. De geboortedatum van Vrienden van reus en reuzin wordt gebruikt om hen met hun verjaardag te feliciteren.
Wij gebruiken e-mailadres van de ontvangers van de ReuzenNieuwsbrief om hen de ReuzenNieuwsbrief toe te sturen en hen daarmee te informeren over het reilen en zeilen van de Goirlese reuzin en de Rielse reus.
Afmelden voor de ReuzenNieuwsbrief of beëindigen van het Vriend zijn van reus en reuzin kunt u doorgeven via het e-mailadres m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl of
secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Gezien de kleinschaligheid van onze stichting bewaren wij de contact- en persoonsgegevens op de privécomputer van secretaris en penningmeester, op een externe harde schijf en in een ordner bij de secretaris. De contact- en persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de secretaris en de penningmeester van Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel.
Wij behandelen contact- en persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en deze gegevens worden zonder uw toestemming niet gedeeld met derden.

Inzien, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

U kunt altijd uw contact- en persoonsgegevens inzien en laten wijzigen. U heeft recht  om uw gegevens te laten verwijderen.
Indien u bezwaar hebt dat wij uw contact- en persoonsgegevens hebben opgeslagen en gebruiken zoals hierboven aangegeven, of uw gegevens wilt laten verwijderen dan kunt u contact met ons opnemen via  e-mailadres m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl of
secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl.

Stichting Culturele Manifestatie Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.