Goirlese reuzin en Rielse reus in folkloristische stoet Zelzate (GB 17-08-2022)

Elk jaar zijn er begin augustus in de wijk De Katte in het Belgische Zelzate de Katse Feesten. Er vinden gedurende vijf dagen diverse muzikale optreden, kermis, rommelmarkt  en andere activiteiten, zoals een folkloristische stoet plaats. De Folkloristische stoet  van zondag 7 augustus jl.  werd  voor de 61ste keer gehouden. Naast  23 Belgische reuzen en reuzinnen namen reus Toon mee `t vèèreke en reuzin Johanna  Abcovia deel aan de optocht. Gedurende  ruim twee en een half uur  trok de stoet door een aantal straten van de wijk. Aan de reacties van het talrijke publiek langs de lange route was te merken dat men  zeer genoot van de folkloristische optocht.

Activiteiten Reuzengilde Goirle en Riel

Dit jaar nemen we met reus en reuzin nog deel aan de volgende activiteiten.

Op zondag 21 augustus staan de Goirlese reuzin en de Rielse reus opgesteld bij  restaurant de Hooikar in Gilze om daar de doorkomst van de Vuelta wielerkoers op te luisteren.

Op zondag 25 september sluiten we het seizoen 2022 af met onze deelname aan de Reuzenoptocht in Lokeren (België).

Reuzenoptocht Goirle 2023

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel is bezig om op 17 september 2023 de tweede Goirlese Reuzenoptocht te organiseren.  Ons streven is 30 – 40 reuzen en reuzinnen rond te laten trekken door het centrum van Goirle, begeleid door verschillende muziekgroepen. We hebben al een aantal reuzen en reuzinnen op ons lijstje staan voor deelname aan de Reuzenoptocht. Evenals na afloop van de Reuzenoptocht 2018 sluiten we de Reuzenoptocht 2023 af met een flitsend  optreden van een bekende band.
Wij zijn druk doende om met subsidies en sponsoring de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. Inmiddels zijn de eerste toezeggingen binnen gekomen. Begin september a.s. moet duidelijk zijn of de optocht financieel rond te krijgen is en Goirle en Riel uit kunnen zien naar opnieuw een schitterende Reuzenoptocht.

Vriend van de Goirlese reuzin en de Rielse reus

Reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke hebben inmiddels aan 24 (reuzen)optochten in Nederland en België deelgenomen. Daarnaast hebben zij 11 evenementen in onze gemeente en daarbuiten opgeluisterd. Reuzin en reus symboliseren de identiteit van de Rielse en Goirlese gemeenschap. Het zou reuze fijn zijn als iedereen die de Goirlese reuzin en de Rielse reus een warm hart toedraagt, Vriend  van hen wordt. Voor € 2,50 per maand bent u Vriend. U kunt u aanmelden bij Mathieu van den Tillaart via e-mail m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl  of secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl.  U kunt ook bellen naar 013 5346700.

Kijk voor informatie eens op onze Facebookpagina  en op: www.reuzengildegoirle-riel.nl om de ontwikkelingen rond reus en reuzin te volgen. In het Goirles Belang blijven wij u regelmatig  informeren.

Ook geven wij periodiek een ReuzenNieuwsbrief uit, waarvoor u zich kunt aanmelden op de hierboven vermelde e-mailadressen.

Mathieu van den Tillaart, Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel