Goirlese reuzin en Rielse reus in Feestparade Puurs ( Goirles Belang 13-07-2022)

De gemeente Puurs – Sint-Amands, gelegen tussen Antwerpen en Brussel, organiseerde op 3 juli jl. een grote Feestparade én een reuzenoptocht. Dit ter gelegenheid van het 730 jarig bestaan van Puurs. De Feestparade bestond uit een optocht, waarin belangrijke personen uit de historie van Puurs werden uitgebeeld. Aan de Reuzenstoet namen 59 reuzen en reuzinnen deel uit België en Nederland. De Feestparade was een prachtig evenement, waarin veel energie en tijd is gestoken.  

De Reuzenstoet trok heel veel later rond dan gepland omdat de groepen in de Feestparade vaak stilstonden en de  stoet daardoor erg veel tijd in beslag nam. Feestparade en Reuzenstoet trokken erg veel bekijks, in vele straten stond het publiek rijen dik en er werd volop geapplaudisseerd. In Puurs-Sint Amands hebben de Goirlese reuzin en de Rielse reus weer gezorgd voor een reusachtige promotie van Goirle en Riel. De grote belangstelling voor Reuzenoptochten laat zien dat de reuzencultuur leeft. Het is schitterend om al die reuzen en reuzinnen voorbij te zien komen.

De volgende Reuzenoptocht voor reus Toon mee `t vèèreke en reuzin Johanna Abcovia is op zondag

7 augustus in Zelzate (België).

Reuzenoptocht Goirle 2023

Zoals eerder gemeld organiseert  Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel op 17 september 2023 de 2e Goirlese Reuzenoptocht.  Noteer dit alvast in uw agenda!

Wij streven ernaar  30 – 40 reuzen en reuzinnen rond laten trekken door het centrum van Goirle, begeleid door verschillende muziekgroepen.We sluiten de dag  af met een flitsend  optreden van een bekende band.

Wij zijn druk bezig om met subsidies en sponsoring de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. Inmiddels zijn de eerste toezeggingen binnen gekomen. Begin september a.s. moet duidelijk zijn of de optocht financieel rond te krijgen is en Goirle en Riel uit kunnen zien naar opnieuw een schitterende Reuzenoptocht.

Vriend van de Goirlese reuzin en de Rielse reus

Reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke hebben inmiddels aan 23 (reuzen)optochten in Nederland en België deelgenomen. Daarnaast hebben zij 11 evenementen in onze gemeente en daarbuiten opgeluisterd. Reuzin en reus symboliseren de identiteit van de Rielse en Goirlese gemeenschap. Het zou reuze fijn zijn als iedereen die de Goirlese reuzin en de Rielse reus een warm hart toedraagt, Vriend  van hen wordt. Voor € 2,50 per maand bent u Vriend. U kunt u aanmelden bij Mathieu van den Tillaart via e-mail m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl  of secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl.  U kunt ook bellen naar 013 5346700.

Kijk voor informatie eens op onze Facebookpagina  en op: www.reuzengildegoirle-riel.nl om de ontwikkelingen rond reus en reuzin te volgen. In het Goirles Belang blijven wij u regelmatig  informeren.

Ook geven wij periodiek een ReuzenNieuwsbrief uit, waarvoor u zich kunt aanmelden op de hierboven vermelde e-mailadressen.

Mathieu van den Tillaart,

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel