Goirlese reuzin en Rielse reus bij inschrijving en doop Aarlese reuzen (Goirles Belang 20-04-2022)

Onder grote belangstelling van de inwoners van Aarle-Rixtel  vond op zondag 10 april jl de presentatie plaats van de Aarlese reuzen Boel en Nölle. Dat gebeurde in het gebouw van de voormalige Klokkengieterij Petit & Fritsen. De nieuwe reuzen werden uit het dorp opgehaald onder begeleiding van de Goez Hool band. Nadat ze in de grote hal van de Klokkengieterij waren gearriveerd, werden ze daar pontificaal in het midden opgesteld. Vervolgens namen de plechtigheden rond de inschrijving en de doop een aanvang.  Burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek tekende een oorkonde en schreef Boel en Nölle daarmee officieel in het bevolkingsregister in. Daarna werden beide reuzen op ludieke wijze gedoopt door diaken Ton Scheepens. Het gewijde doopwater bestond uit water uit de kapel, water uit de Aa en jenever. Reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke waren daarbij peter en meter van reus Boel. Reuzin Ermelindis van Moergestel en reus Peer Paorel van Oisterwijk traden op als doopgetuigen van reus Nölle. Verder waren de Haarense reuzin Ariaoneke, reuzin Heukelomse Mie, reus Jas de Keistamper van Boxtel en de Liempdse reuzin Hanna mi de moor aanwezig bij het feestelijk gebeuren.

Reuzengilde Goirle en Riel bood als doopgeschenk een doopkaars en een pakket met Rielse en Goirlese lekkernijen aan het Aarlese Reuzengilde aan. Onze burgemeester Mark van Stapperhoef overhandigde het cadeau met lekkernijen en sprak daarbij enkele gloedvolle woorden.

Na het officiële gedeelte werd de middag uitbundig voortgezet met een drankje en met muzikale optredens van de Boel Nölle band en Aarlese volksmuziekgroep Binderin.

De gemeente Laarbeek en in het bijzonder Aarle-Rixtel zijn verrijkt met 2 prachtige giganten. Voor de Nederlandse reuzencultuur zijn Boel en Nölle een geweldige aanwinst.

Vriend van de Goirlese reuzin en de Rielse reus

Reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke hebben inmiddels aan 21 (reuzen)optochten in Nederland en België deelgenomen. Daarnaast hebben zij 10 evenementen in onze gemeente opgeluisterd.  Reuzin en reus symboliseren de identiteit van de Rielse en Goirlese gemeenschap.  Zij hebben graag veel vrienden om zich heen. Het zou reuze fijn zijn als iedereen die de Goirlese reuzin en de Rielse reus een warm hart toedraagt, Vriend  van hen wordt. Voor € 2,50 per maand bent u Vriend. U kunt u aanmelden bij Mathieu van den Tillaart via e-mail m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl  of secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl.  U kunt ook bellen naar 013 5346700.

Kijk voor informatie eens op onze Facebookpagina  en op onze website: www.reuzengildegoirle-riel.nl om de ontwikkelingen rond reus en reuzin te volgen. Ook in het Goirles Belang blijven wij u regelmatig informeren.

Mathieu van den Tillaart,

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel