De Goirlese Reuzenoptocht komt er aan! (4)

De voorbereiding van de eerste Goirlese Reuzenoptocht ooit  op zondagmiddag 7 oktober 2018 is in volle gang.affiche Stichting Culturele Manifestaties Goirle/ Reuzengilde Goirle en Riel  is stevig bezig de reuzenoptocht  definitief vorm en inhoud te geven. Het wordt  een grote, internationale Reuzenoptocht.  De Goirlese reuzin Johanna Abcovia  en de Rielse reus Toon mee ’t vèèreke  zullen  gastvrouw en gastheer zijn van de deelnemende reuzen en reuzinnen. 

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE REUZENOPTOCHT
– 32 reuzen, reuzinnen en reusjes, begeleid door diverse muziekgroepen, trekken rond;
–  de deelnemende reuzen en reuzinnen zijn afkomstig uit Brabant, Limburg, Vlaanderen en Wallonië;
–  de reuzen en reuzinnen worden vanaf 10.00 uur opgebouwd op het Havep-terrein aan de Bergstraat;
–  rond 13.45 uur vertrekt de Reuzenoptocht vanaf het Havep-terrein en trekt dan in een kleurrijke en imposante stoet door het Goirlese centrum;
–  route van de optocht: Bergstraat,  Tilburgseweg,  Dwarsstraat, Koudepad,  Oude Kerkstraat, Thomas van Diessenstraat,  Kloosterstraat,  Dwarsstraat,  Tilburgseweg, Kloosterplein;
–  de route is circa 2 kilometer. Dit betekent dat de laatste reus/reuzin naar inschatting tussen 15.30 uur en 16.00 uur op het Kloosterplein zal aankomen;
–  na afloop van de Reuzenoptocht staan de deelnemende reuzen en reuzinnen enige tijd opgesteld op het Kloosterplein of directe omgeving. Enkele reuzen en reuzinnen voeren daar dan een reuzendans uit.

Ter gelegenheid van de Reuzenoptocht Goirle wordt een mooie glossy uitgebracht, die  in een oplage van 20.000 zal worden verspreid.

De eerste Goirlese Reuzenoptocht vindt plaats vijftig jaar na de laatste Sint Jansstoet van 1968. Mis de Reuzenoptocht niet. Noteer 7 oktober 2018 alvast in uw agenda!

ACTIVITEITEN OP HET KLOOSTERPLEIN
Op het Kloosterplein en directe omgeving zal het op 7 oktober bruisen van de activiteiten:
–  voor en tijdens de Reuzenoptocht treden discoshow Memory Lane en de band Back in Time op;
–  kinderen kunnen meedoen met reuzen tekenen. De tekenactiviteiten worden begeleid door leden van Atelier ’78. Voor de mooiste tekeningen zijn er leuke prijzen beschikbaar. De tekeningen worden beoordeeld  door een jury van leden van de jeugdgemeenteraad;
–  kinderen kunnen deelnemen aan een Reuzenspeurtocht: antwoorden achterhalen op vragen over de reuzen en reuzinnen in de optocht. Kinderen die meedoen krijgen een leuke attentie;
–  voor kinderen worden verhalen over reuzen verteld;
–  reuzendans van een aantal reuzen en reuzinnen. Erg leuk om hen te zien dansen!;
–  gasterij De Commanderie verzorgt eten en drinken;
–  momenteel wordt met een aantal Goirlese restaurants bekeken of het haalbaar is gerechten van streekproducten te presenteren.

De festiviteiten worden afgesloten  met een spetterend optreden van de welbekende band Ogham.
Alles bij elkaar zal het een bijzonder Bourgondisch festijn worden.

SCHITTEREND SCHOUWSPEL
De Reuzenoptocht biedt een geweldig schouwspel en veel kijkplezier voor de inwoners van Goirle en Riel en iedereen uit de verre omgeving. Zij zullen een prachtige stoet van kleurrijke reuzen en reuzinnen, begeleid door diverse muziekgroepen, aan zich voorbij zien trekken. Tevens brengt Stichting Culturele Manifestaties Goirle/ Reuzengilde Goirle en Riel  met dit evenement de reuzencultuur en de traditie van reuzenoptochten onder de aandacht van de toeschouwers.

Wij beogen van de Reuzenoptocht in Goirle een traditie te maken, waarin om de 5 jaar een Reuzenoptocht door Goirle trekt.

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/ Reuzengilde Goirle en Riel weet zich gesteund, ook in financiële zin, door de gemeente Goirle, die de Reuzenoptocht ziet als een vernieuwend project met een bijzondere kwaliteit.

In het Goirles Belang, op onze Facebook pagina en op onze geactualiseerde website www.reuzengildegoirle-riel.nl  informeren  wij u de komende tijd verder over de ontwikkelingen rond de eerste Goirlese Reuzenoptocht.

GOIRLESE REUZIN EN RIELSE REUS IN WENDUINE EN IN REUZENPARADE TILBURG20180707_063_wenduine
Reus Toon mee `t vèèreke en reuzin Johanna Abcovia namen zaterdagavond  7 juli jl. deel aan de grote Reuzenstoet in Wenduine (West Vlaanderen). Onder grote belangstelling trokken meer dan 50 giganten met hun begeleiders en muziekgezelschappen door de zonnige straten van het stadje aan de Belgische kust. De kleurrijke optocht was circa 3 kilometer lang, begon om 20.30 uur en eindigde om 22.30 uur.  

Op zondagmiddag 29 juli, de laatste zondag van de Tilburgse Kermis werd evenals vorig jaar een

 Reuzenparade in het centrum van de stad gehouden. De kleinschalige, maar mooie optocht trok deels langs de kermisattracties. Het was evenals in 2017 een leuke en plezierige Reuzenparade.

Zowel in Wenduine als in Tilburg waren de Goirlese reuzin en de Rielse reus weer reusachtige ambassadeurs van Goirle en Riel.

DEELNAME AAN REUZENOPTOCHTEN EN EVENEMENTEN IN 2018
Naast deelname aan de grote , internationale Reuzenoptocht van Goirle nemen de reus van Riel en de reuzin van Goirle dit jaar nog deel aan de volgende evenementen:
–  zondag 9 september, Roermond.  Voor de  7e keer trekt  een historische optocht als een kleurrijk lint door de straten van het historische centrum. Reuzen zullen in deze optocht een prominente rol spelen;
–  zondag 16 september, Bergen op Zoom. Hier vindt dan de Stoet der Stoeten plaats, een grote presentatie van alle lopende cultuur in Noord- Brabant en Belgisch Brabant. Onder lopende cultuur vallen verschillende cultuurelementen zoals gilden, harmonieën, reuzen, straattheater.

VRIEND VAN DE GOIRLESE REUZIN EN DE RIELSE REUS
Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel zet zich in voor het beheer en het voortbestaan van de reuzin van Goirle en de reus van Riel en voor het behoud van de reuzencultuur.

Draagt u de reuzin en de reus een warm hart toe, wordt dan Vriend van Johanna Abcovia en Toon mee `t vèèreke. U bent al vriend voor € 2,50 per maand. Verschillende mensen zijn nu al voorgegaan!

U kunt zich aanmelden via e-mail m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl of door te bellen naar 013 5346700.

Kijk voor informatie eens op onze Facebook pagina en op onze geactualiseerde site www.reuzengildegoirle-riel.nl

Mathieu van den Tillaart

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/ Reuzengilde Goirle en Riel